Zjistěte svoji úroveň angličtiny

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

A1 - Začátečník

Rozumíte větám a slovům týkajícím se vaší osoby a okolí. Jste schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s vámi má trpělivost. Sami dokážete vyjádřit pouze základní myšlenky, které znáte ze studia. Umíte vyplňovat krátké formuláře dotazující se na základní informace.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/A.png

A2 - Mírně pokročilý

Rozumíte mluvenému slovu, které se týká vás či někoho z vašeho okolí, tématu nakupování či práce. Dokážete číst jednoduché texty a orientujete se např. v jídelních lístcích. Jste schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě, podat stručný popis nějaké události a částečně užívat minulý čas. Umíte též napsat vlastní jednoduchý profil.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/1.png

B1 - Středně pokročilý

Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumíte textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumíte se v běžných životních situacích a můžete volně diskutovat o tématech, která jsou vám blízká. Můžete vyprávět a líčit své zážitky, psát texty z oblasti svých zájmů s použitím podmiňovacího způsobu.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/B.png

B2 - Pokročilý

Rozumíte většině mluveného projevu, který se zabývá běžnými tématy. Obdobné je to i při čtení textů. Dokážete číst prózu psanou aktuálním jazykem. Na oblíbená témata jste schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími. Dokážete vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Umíte napsat podrobný text z oblasti svých zájmů a podchytit v něm základní fakta.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/3-1.png

C1 - Více pokročilý

Rozumíte i nestrukturovanému projevu. Orientujete se v pořadech rádia a televize. Dokážete pochopit literární i odborné texty. Flexibilně komunikujete a vyjadřujete své myšlenky jasně a bez obtíží. Jste schopni srozumitelně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážete volit vhodný styl pro čtenáře.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/C.png

C2 - Jazykově způsobilý

Po krátké adaptaci bez obtíží rozumíte rodilým mluvčím a můžete s nimi mluvit o čemkoliv. Jste schopni číst složité texty i abstraktní literární díla. Při konverzaci vyjadřujete jemné významové odstíny, používáte idiomatické vazby. Pokud něco nedokážete vyjádřit, bez problémů to obejdete jinou formulací, která nenaruší hovor. Umíte popisovat odborné texty apod.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/2-5.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
A1 – Začátečník
Rozumíte větám a slovům týkajícím se vaší osoby a okolí. Jste schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s vámi má trpělivost. Sami dokážete vyjádřit pouze základní myšlenky, které znáte ze studia. Umíte vyplňovat krátké formuláře dotazující se na základní informace.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/A.png
A2 – Mírně pokročilý
Rozumíte mluvenému slovu, které se týká vás či někoho z vašeho okolí, tématu nakupování či práce. Dokážete číst jednoduché texty a orientujete se např. v jídelních lístcích. Jste schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě, podat stručný popis nějaké události a částečně užívat minulý čas. Umíte též napsat vlastní jednoduchý profil.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/1.png
B1 – Středně pokročilý
Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumíte textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumíte se v běžných životních situacích a můžete volně diskutovat o tématech, která jsou vám blízká. Můžete vyprávět a líčit své zážitky, psát texty z oblasti svých zájmů s použitím podmiňovacího způsobu.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/B.png
B2 – Pokročilý
Rozumíte většině mluveného projevu, který se zabývá běžnými tématy. Obdobné je to i při čtení textů. Dokážete číst prózu psanou aktuálním jazykem. Na oblíbená témata jste schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími. Dokážete vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Umíte napsat podrobný text z oblasti svých zájmů a podchytit v něm základní fakta.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/3-1.png
C1 – Více pokročilý
Rozumíte i nestrukturovanému projevu. Orientujete se v pořadech rádia a televize. Dokážete pochopit literární i odborné texty. Flexibilně komunikujete a vyjadřujete své myšlenky jasně a bez obtíží. Jste schopni srozumitelně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážete volit vhodný styl pro čtenáře.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/C.png
C2 – Jazykově způsobilý
Po krátké adaptaci bez obtíží rozumíte rodilým mluvčím a můžete s nimi mluvit o čemkoliv. Jste schopni číst složité texty i abstraktní literární díla. Při konverzaci vyjadřujete jemné významové odstíny, používáte idiomatické vazby. Pokud něco nedokážete vyjádřit, bez problémů to obejdete jinou formulací, která nenaruší hovor. Umíte popisovat odborné texty apod.
https://www.ablado.cz/wp-content/uploads/2020/07/2-5.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
Ablado Language Centre, s.r.o.
IČ 07333951
Teyschlova 1094/34, 635 00, Brno
+420 721 419 736
office@ablado.cz
Sledujte nás